เรื่อง : ยา Losartan ที่ คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เรียกคืน ถ้าพบเจอติดต่อที่ห้องยานอกได้เลย

สร้างโดย : ผู้ดูแลระบบ 18/03/2562 14:51:41

รายละเอียด :

ตามที่คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) แจ้งเรียกคืนยา Losartan (ลอร์ซาแทน) ชื่อการค้า LANZAAR นั้น โรงพยาบาลสวรรคโลก ขอแจ้งให้ท่านตรวจสอบยาที่ได้รับหรือมีอยู่ ถ้าพบว่าตรงกับรุ่นการผลิต Lot 1803287 ดังกล่าว ให้นำยาทั้งหมดมาติดต่อที่ห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสวรรคโลก

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links