รายงานผลการดำเนินงานสารสนเทศ

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 29/08/2563 11:15:01


บันทึกข้อความ

รื่อง  ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการติดตามการดำเนินงานเว็บไซด์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 4 ปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/P5.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 1 ปี 2562

***   http://www.swlhosp.com/File/35.pdf   ***


เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

ไตรมาส 2 ปี 2562

ดาวน์โหลด เอกสารเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links