แนวปฎิบัติ

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 13/03/2563 16:32:00


ขออณุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเว็บไซด์

http://www.swlhosp.com/File/1-1ขออณุญาตเผยแพร่คำสั่งคณะทำงานเว็บไซด์.pdf


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน

บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***   http://www.swlhosp.com/File/36.pdf    ***


บันทึกข้อความ

ขอนุญาตแพร่ประกาศโรงพยาบาล

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

***   http://www.swlhosp.com/File/32.pdf   ***


บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

***   http://www.swlhosp.com/File/33.pdf   ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานปฏิบัติงาน

บริหารจัดการเว็บไซต์โรงพยาบาลสวรรคโลก

***  http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

บันทึกข้อความ

เรื่อง ขอเผยแพร่แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 


 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links