สร้างส่งเสริม

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 18/03/2563 15:59:36บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก
เรื่อง การประชุมร่วมจัดทำแผนสุขภาพร่วมกันกับภาคีสุขภาพที่เกี่ยวข้องตำบลในเมือง

***    http://www.swlhosp.com/File/40.pdf  ***

บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก
เรื่อง รายงานการประชุมสะท้อนปัญหาสุขภาพตำบลในเมืองฯ

***     http://www.swlhosp.com/File/41.pdf   ***

บันทึกข้อความ

ขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของโรงพยาบาลสวรรคโลก
เรื่อง การจัดทำโครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งทุกชนิดฯ

***    http://www.swlhosp.com/File/42.pdf   ***

เรื่อง อนุมัติโครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf  ***

เรื่อง รายงานการประชุมสะท้อนปัญหาสถานการณ์เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

 *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

รื่อง รายงานการประชุมการจัดทำแผนสุขภาพร่วมกันกับภาคีสุขภาพที่เกี่ยวข้อง

*** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

เรื่อง รายงานสรุปผลโครงการตรวจคัดกรองและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ มะเร็งเต้านม และมะเร็งปากมดลูก

 *** http://www.swlhosp.com/File/.pdf ***

 

 

 

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links