งานธุรการ

สร้างโดย : ผู้ดูแลระบบ 21/06/2562 14:20:17


แบบฟอร์มที่ใช้ประจำของโรงพยาบาล  คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด  


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก 

เรื่อง มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที

ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำฯ

***   http://www.swlhosp.com/File/43.pdf   ***


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ

***    http://www.swlhosp.com/File/44.pdf   ***


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รายงานการประเมินผลเกี่ยวกับผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรฯ เมษายน 62

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

 

ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รายงานการประเมินผลการปฎิบัติงานต่ำและการดำเนินการเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฎิบัติงานต่ำ

ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links