เรื่อง : ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

สร้างโดย : อนุพงษ์ ไชยนิเวศน์ 13/03/2563 14:31:03

รายละเอียด :


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

ตำแหน่ง การเงินและบัญชี

*** เอกสารประกาศรับสมัคร ***


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links