เรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกลุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรทรวงสาธารณ

สร้างโดย : ผู้ดูแลระบบ 14/04/2563 15:46:48

รายละเอียด :

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกลุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรทรวงสาธารณสุขทั้วไป

ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่องรับสมัครคัดเลือกลุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานกระทรทรวงสาธารณสุขทั้วไป

โดยรับจำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 10,200. บาท

2. ตำแหน่งพนักงานบริการ  จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590. บาท

3. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก  จำนวน 4 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590. บาท

4. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้  จำนวน 1 อัตรา อัตราเงินเดือน 7,590. บาท

**เอกสารเพิ่มเติม**


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links