เรื่อง : ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธ

สร้างโดย : อนุรักษ์ ปรากฎวงษ์ 14/05/2563 15:25:17

รายละเอียด :


 ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุโขทัย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ( ประกาศ  14  พฤษภาคม 2563 )

                                         โดยรับจำนวน  3  ตำแหน่ง ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล )  จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน   10,200  บาท

 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  (ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ) จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน     8,300  บาท

 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป ) จำนวน  1  อัตรา  อัตราเงินเดือน    8,300   บาท

 4.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล    ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล )  จำนวน  3  อัตรา   อัตราเงินเดือน    8,300  บาท

                                                    *** เอกสารเพิ่มเติม ***

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links