เรื่อง : ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสอบ

สร้างโดย : อนุพงษ์ ไชยนิเวศน์ 28/05/2563 08:59:55

รายละเอียด :


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ เข้ารับการสอบคัดเลือก วัน เวลา สถานที่ ในการสอบสอบ

1. ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล )

 2.ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ  ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป )

 3.ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ  ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป )

 4.ตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาล  ( ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการพยาบาล )

 

***เอกสารเพิ่มเติม***

 


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล


นายแพทย์วิชัย วนรัตน์วิจิตร

สาส์นจากผู้อำนวยการ

ทำเนียบผู้อำนวยการ

Web Links