เรื่อง : ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน)

สร้างโดย : โอ๊ต 03/09/2564 08:40:48

รายละเอียด :


ประกาศโรงพยาบาลสวรรคโลก เรื่อง รายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว(รายวัน) ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ สังกัดกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม โรงพยาบาลสวรรคโลก

 

เอกสารเพิ่มเติม

http://www.swlhosp.com/File/ประกาศผลพยาบาล.pdf


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links