เรื่อง : ประกาศจังหวัดสุโขทัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อฯ

สร้างโดย : พลอยไพริน 22/12/2561 13:17:05

รายละเอียด :


  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยเเก๊สเอทธิลีนออกไซต์ 100% แบบเจาะแก๊ซอัตโนมัติ
  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า 300 mA ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

       ***  http://www.swlhosp.com/File/19.P.pdf  ***


ผู้อำนวยการโรงพยาบาล
Web Links